Annullering av 38,4 millioner elsertifikater - NVE

Den 6. april ble 38,4 millioner elsertifikater for 2020 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet

Totalt ble 38 369 419 elsertifikater annullert i Norge og Sverige. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 14 750 189 elsertifikater annullert i Norge og 23 619 230  annullert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 50,0 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2020. Beholdningen øker dermed med 11,6 millioner elsertifikater, og er etter annulleringen for 2020 på 9,8 millioner.

Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 133 868 elsertifikater (Sverige: 19 362 og Norge: 114 506). Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

NVE ønsker å presisere at dette er foreløpige tall og vi tar forbehold om at tallene kan inneholde feil. Statnetts statistikk vil ikke vise manuelle korrigeringer før om noen dager. Manuelle korrigeringer utgjør en annullering av til sammen 1 595 698 elsertifikater. 

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres tirsdag 20. april 2021 kl. 09.00.

Mer informasjon om annulleringen i Sverige finnes her.

 

Bakgrunn – annullering av elsertifikater i Norge

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktig elforbruk. I 2020 var elsertifikatkvoten på 18,6 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. I år ble dette 6. april. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 32,49 (1,5 x kr 21,66) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2020 til og med 31. mars 2021.

 

Kontakt:

Ingrid Ueland (inguel@nve.no)

Viktor Kruge Nossen (vkno@nve.no)