Andre kontrollstasjon: Oversikt over innspill til tilleggsoppdrag - NVE

Olje- og energidepartementet oversendte NVE den 18.12.2015 et tilleggsoppdrag i forbindelse med andre kontrollstasjon under elsertifikatordningen. NVE har nå mottatt  høringsinnspill til tilleggsoppdraget.

Innspill til NVEs tilleggsoppdrag: Regulering av elsertifikatkvoter:

Energi Norge

Hydro Energi AS

Statkraft AS

TrønderEnergi Kraft AS

Les tilleggsoppdraget her. Energimyndigheten i Sverige fikk et lignende oppdrag.