Norske strømkunder bidro gjennom elsertifikatordningen med 560 millioner kroner til utbygging av fornybar kraft i 2012.