Ti uker etter at elsertifikatordningen trådte i kraft, er til sammen 14 vannkraftverk med en forventet produksjon på 58,8 GWh/år godkjent for rett til tildeling av elsertifikater.

To nye kraftverk ble denne uka godkjent for deltakelse i elsertifikatordningen. Fra før var tolv kraftverk godkjent. Det forventes mange godkjenninger i ukene som kommer. 

- Etter at vi har hatt en grundig gjennomgang av alle innkomne søknader for å avklare om kraftverkene er bygget i tråd med gitte tillatelser, forventer vi nå at antallet godkjente anlegg vil stige raskt i tiden framover, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

NVE har totalt mottatt 163 søknader om godkjenning av kraftverk for deltakelse i elsertifikatordningen

- Vi behandler søknadene om rett til elsertifikater så raskt som mulig. En gjennomgang av de 141 søknadene som var kommet inn i februar, viser at om lag halvparten av søknadene synes å være i orden og kan behandles fortløpende. Rundt 70 av søknadene må vurderes nærmere etter vannressursloven før NVE kan ta stilling til spørsmålet om elsertifikatgodkjenning, I tillegg vil vi gå grundig igjennom de 22 søknadene som kom inn i mars, sier Sanderud.

NVE vil regelmessig publisere informasjon om hvor mange kraftverk som er godkjent for deltakelse i elsertifikatordningen.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, tlf 98 45 94 30
Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf 40 21 01 50