Norge er i en særstilling når det gjelder fornybar energi ved at rundt halvparten av energien vi bruker er elektrisitet fra fornybare energikilder. Videre har Norge et betydelig potensial for å øke bruken av fornybar energi innenfor blant annet vannkraft, vindkraft og bioenergi.

En av NVEs oppgaver er å fremskaffe oversikter over det samlede økonomiske og teknisk utnyttbare energipotensialet i Norge.

En ressurskartlegging gjøres for å øke kunnskapen om energivolumet fra ulike energiteknologier. Dette kan brukes til å vurdere energibidraget fra de samme teknologiene på kort og lang sikt.

En ressurskartlegging er ikke en prosjektplanlegging der resultatet kan brukes til konsesjonssøknad og bygging. En ressurs vil endre seg over tid etter bedret lokal kunnskap, teknologi-, kostnads- og markedsutvikling. Det er derfor en kontinuerlig prosess å arbeide med ressursoversikter.

Små vannkraftverk

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 1. kvartal 2019

Under bygging:
39 | 195 MW | 576 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
378 |1 012 MW |3 080 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
417 | 1 207 MW |3 656 GWh

Les mer

Større vannkraftsaker

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 1. kvartal 2019

Under bygging:
7 | 273 MW | 880 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
14 | 383 MW | 1 017 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
21 | 656 MW | 1 897 GWh

Les mer

Opprusting og utvidelse

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 1. kvartal 2019

Under bygging:
14 | 484 MW | 895 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
56 | 459 MW | 1 008 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
70 | 943 MW | 1 903 GWh

Les mer

Vindkraft

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 1. kvartal 2019

Under bygging: 
15 | 2 092 MW | 7 114 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd: 
37 | 2 806 MW | 10 036 GWh 

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
52 | 4 898 MW | 17 150 GWh

Les mer

Elsertifikatsystemet

Nøkkeltall, 1. kvartal 2019

Innkomne søknader: 4

Godkjente anlegg: 7 | 449 GWh

Avslag: 0 | 0 MW

Les mer