NVE har samlet inn produksjonsdata fra vindkraftverk og publisert årlige oppsummeringer av disse siden 2007. Rapportene publiseres i første kvartal hvert år og danner et bilde av utviklingen i både installert effekt og produksjon for norske vindkraftverk.

Kontaktperson

Rådgiver David Edward Weir
Tlf: 22 95 93 52
Epost: dwe@nve.no