Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av strømsalget sitt. Når kraftleverandøren viderefører disse kostnadene til deg som forbruker, skal disse kostnadene inngå i den på forhånd avtalte strømprisen.

Kostnadene til kjøp av elsertifikatene inngår i den avtalte strømprisen

Det er kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater, og du skal som forbruker ikke selv kjøpe elsertifikater[1]. De kostnadene kraftleverandøren har ved kjøp av elsertifikater skal inngå i den på forhånd avtalte strømprisen.

Har du en fastprisavtale eller en variabel prisavtale, skal kostnadene til elsertifikater inngå i den avtalte prisen, oppgitt i øre/kWh. Har du en spotpriskontrakt skal kostnaden til elsertifikater inkluderes i det avtalte i påslaget eller i det avtalte fastbeløpet. Kraftleverandøren står fritt til å spesifisere disse kostnadene, så lenge de inngår i påslaget eller i fastbeløpet. Kraftleverandøren står også fritt til å fordele disse kostnadene mellom ulike kontrakter og kundegrupper etter eget ønske.

Begrunnelsen for at kostnadene til elsertifikater skal inngå i den avtalte prisen, i fastledd eller i påslag, er at du som forbruker på forhånd skal vite hvilken pris du betaler for strømmen din inkludert elsertifikater. Dette vil gjøre det enklere for deg å sammenlikne ulike kraftavtaler.

Prisen på elsertifikater bestemmes av tilbud og etterspørsel, og vil derfor variere over tid og mellom kraftleverandørene avhengig hvor og når de kjøper sertifikatene sine.  

Hvor stor andel av strømutgiftene er elsertifikater?

Estimert elsertifikatkostnad i 2018 vil avhenge av markedsprisen som legges til grunn for beregningen. NVE har lagt til grunn gjennomsnittlige markedspriser for elsertifikater i 2017 og finansieringsforpliktelsen for 2018. I 2018 skal kraftleverandørene kjøpe elsertifikater tilsvarende 15,3 prosent av sine kraftkjøp i engrosmarkedet. Gitt det laveste og det høyeste månedlige gjennomsnittet på markedspriser vil elsertifikatkostnaden utgjøre mellom 1,0 øre/kWh og 1,7 øre/kWh av strømprisen (inkl. mva). Prisene vil likevel kunne avvike betydelig fra dette estimatet ved markante endringer på markedsplassene for kjøp og salg av elsertifikater.

Strømforbruket finner du på strømregningen fra kraftleverandøren, eller på regningen fra nettselskapet. Bruker du 20.000 kWh i året, som er typisk for en stor leilighet/lite hus, vil elsertifikatene i gjennomsnitt føre til at du i 2018 får en ekstrakostnad, som følge av elsertifikatordningen, på mellom 200 og 340 kroner (inkl. mva.) - forutsatt de ovenfor nevnte prisene, og at strømkontrakten din er belastet med kraftleverandørens gjennomsnittskostnader for elsertifikater.

Kraftleverandørenes kjøp av elsertifikater vil øke frem mot 2020, før det avtar frem mot 2035 (se her for utvikling i kvotekurven).

 [1] Husholdningskunder og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er fritatt fra elsertifikater.