Her publiseres nyttige rapporter og statistikk knyttet til elsertifikatordningen.

Kvartalsrapporter

Kvartalsvise rapporter for elsertifikater

NVE gir en kvartalsvis oversikt med blant annet anlegg som er godkjent i elsertifikatordningen, kraft- og elsertifikatpriser og beregningsrelevant elforbruk.

2018 1. kvartal 2. kvartal    
2017 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal  4. kvartal
2016 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2013   2. kvartal   4. kvartal

 

NVEs oversikt over ny produksjon 

Oversikten viser NVEs og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter, og innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon. (Lenke til oversikten) 

Årsrapporter

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2017: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2016: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2015: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2014: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2013: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2012: Norsk / Engelsk

 

Elsertifikatpliktige og elsertifikatplikt

Norske kvotekurven (gjeldene fra 1 jan. 2018)

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kvote (%) 13,7 15,3 16,7 18,9 18,9 18,9 18,8 18,6 18,3 16,8

 

År 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kvote (%) 15,3 12,8 10,7 8,3 6,6 4,9 3,3 1,6 0,8

 

Grunnlag for beregning av kvotekurven

Oversikt over elsertifikatpliktige

 

Grunnlag for teknisk justering av kvotekurven

 År  NVEs anbefaling OED 
 2018  Forslag til justering 2018 Høringsbrev / Høringsnotat

 

 

Sluttbrukerkostnader

 

Stipulert bidrag til utbygging av fornybar energi

milliarder NOK (inkl. mva)

Gjennomsnittlig sluttbrukerpris (innhentet fra et utvalg av kraftleverandører)

øre/kWh (inkl. mva) 

Registerpris i øre/kWh (inkl. mva)   

2012 0,5 0,6  0,6
2013 1,0 1,2  1,1
2014 1,7 2,1  1,5
2015 2,0 2,5  1,8
2016 2,5 3,1  2,0
2017   3,2  1,6

 

Kontrollstasjon

  NVE Energimyndigheten  Felles     
Kontrollstasjon 2015 Rapport 05:2014  ER 2014:04  Oppsummering 2014
Kontrollstasjon 2017 del 1 Rapport 55:2016 ER 2016:09  
Kontrollstasjon 2017 del 2  Rapport 80:2016    

Underlag til kontrollstasjon 2017 del 2:

Resultater fra modellkjøringer fra Oprimeering og Thema Consulting 

 

NVEs presentation on Energidagene 2017: Extension of the electricity certificates system