Energimyndigheten og NVE overleverer kontrollstasjonsrapporter- og anbefalinger til Miljö- och energidepartementet og Olje- og energidepartementet. Rapportene besvarer det svenske Miljö- och energidepartementets og Olje- og energidepartementets oppdrag med frist i juni.

 

Program

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud ønsker velkommen

Introduksjon til kontrollstasjonsseminaret (Anne Vera Skrivarhaug, NVE) 

Teknisk justering av kvotekurven i Norge (Maria Sidelnikova, NVE)

Teknisk justering av kvotekurven i Sverige (Roger Östberg, Energimyndigheten)

Regulering av kvotekurven (Anton Eliston, NVE)

-Pause

Tidspunkt for godkjenning av anlegg i Sverige (Roger Östberg, Energimyndigheten)

Markedsforbedringstiltak (Christina Stene Beisland, NVE)

Neste fase av kontrollstasjon 2017: Utviklingen etter 2020 (Leif Husabø, NVE)

Oppsummering (Mari Hegg Gundersen, NVE og Gustav Ebenå, Energimyndigheten)

 

Lenke til kontrollstasjonsrapportene i Norge og Sverige

Kontrollstasjon 2017 del 1: NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen (55:2016)

Kontrollstaton 2017 för elcertifikatsystemet: En delredovisning (ER 2016:09)