Konsesjoner er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Når NVE gir konsesjoner, gir vi tillatelser til ulike energianlegg og vassdragstiltak, samtidig som vi så langt det er mulig ivaretar andre miljø- og samfunnsinteresser.

Små vannkraftverk

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 3. kvartal 2018

Under bygging:
38 | 204 MW | 608 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
399 |1 009 MW |3 074 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
437 | 1 214 MW |3 681 GWh

Les mer

Større vannkraftsaker

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 3. kvartal 2018

Under bygging:
6 | 246 MW | 805 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
17 | 429 MW | 1 168 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
23 | 675 MW | 1 973 GWh

Les mer

Vindkraft

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 3. kvartal 2018

Under bygging: 
16 | 2 436 MW | 8 284 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd: 
37 | 2 735 MW | 9 814 GWh 

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
63 | 5 172 MW | 18 098 GWh

Les mer

Opprusting og utvidelse

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 3. kvartal 2018

Under bygging:
13 | 427 MW | 920 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
55 | 656 MW | 995 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
68 | 1 083 MW | 1 915 GWh

Les mer

Lover og regler

Elsertifikatsystemet

Nøkkeltall, 3. kvartal 2018

Innkomne søknader: 14

Godkjente anlegg: 44 | 2 226 GWh

Avslag: 0 | 0 MW

Les mer