Konsesjoner er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Når NVE gir konsesjoner, gir vi tillatelser til ulike energianlegg og vassdragstiltak, samtidig som vi så langt det er mulig ivaretar andre miljø- og samfunnsinteresser.

Små vannkraftverk

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 2. kvartal 2018

Under bygging:
38 | 198 MW | 610 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
412 |1 064 MW |3 209 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
450 | 1 262 MW |3 819 GWh

Les mer

Større vannkraftsaker

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 2. kvartal 2018

Under bygging:
5 | 262 MW | 553 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
17 | 499 MW | 1 434 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
22 | 761 MW | 1 987 GWh

Les mer

Vindkraft

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. Sum 2017

Under bygging: 
19 | 2 183 MW | 7 423 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd: 
44 | 3 473 MW | 11 808 GWh 

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
63 | 5 656MW | 19 230 GWh

Les mer

Opprusting og utvidelse

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. Sum 2017

Under bygging:
12 | 369 MW | 729 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
55 | 656 MW | 1 014 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
67 | 1 025 MW | 1 743 GWh

Les mer

Lover og regler

Elsertifikatsystemet

Nøkkeltall, 2. kvartal 2018

Innkomne søknader: 8

Godkjente anlegg: 19 | 544 GWh

Avslag: 0 | 0 MW

Les mer