Konsesjoner er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Når NVE gir konsesjoner, gir vi tillatelser til ulike energianlegg og vassdragstiltak, samtidig som vi så langt det er mulig ivaretar andre miljø- og samfunnsinteresser.

Små vannkraftverk

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. Sum 4. kvartal 2016
Les mer

Under bygging:
30 | 163 MW | 495 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
425 | 1047 MW | 3226 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
455 | 1209 MW | 3720 GWh

Større vannkraftsaker

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. Sum  4. kvartal 2016
Les mer

Under bygging:
7| 218 MW | 558 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
19 | 467 MW | 1398 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
26 | 685 MW | 1956 GWh

Vindkraft

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. Sum 4. kvartal 2016
Les mer

Under bygging: 
9 | 1236 MW | 4202 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd: 
53 | 4092 MW | 11380 GWh 

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
62 | 5328 MW | 15582 GWh

Opprusting og utvidelse

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. Sum 4. kvartal 2016
Les mer

Under bygging:
10 | 334 MW | 604 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
40 | 379 MW | 920 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
50 | 713 MW | 1524 GWh

Lover og regler

Elsertifikatsystemet

Sum 2016 Les mer

Innkomne søknader: 23

Godkjente anlegg: 204 | 2880 GWh

Avslag: 7 | 758 MW