Konsesjoner er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Når NVE gir konsesjoner, gir vi tillatelser til ulike energianlegg og vassdragstiltak, samtidig som vi så langt det er mulig ivaretar andre miljø- og samfunnsinteresser.

Små vannkraftverk

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 1. kvartal 2018

Under bygging:
38 | 198 MW | 610 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
412 |1 064 MW |3 209 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
450 | 1 262 MW |3 819 GWh

Les mer

Større vannkraftsaker

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 1. kvartal 2018

Under bygging:
5 | 211 MW | 622 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
15 | 419 MW | 1 250 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
63 | 629 MW | 1 872 GWh

Les mer

Vindkraft

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. Sum 2017

Under bygging: 
14 | 1 563 MW | 5 313 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd: 
49 | 4 086 MW | 13 891 GWh 

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
63 | 5 649 MW | 19 204 GWh

Les mer

Opprusting og utvidelse

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. Sum 2017

Under bygging:
14 | 532 MW | 915 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
52 | 598 MW | 959 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
66 | 1 130 MW | 1 874 GWh

Les mer

Lover og regler

Elsertifikatsystemet

Nøkkeltall, 1. kvartal 2018

Innkomne søknader: 6

Godkjente anlegg: 10 | 280 GWh

Avslag: 0 | 0 MW

Les mer