Nemko kontrollerte høsten 2016 energimerking av produkter i åtte butikker i Oslo-regionen. De har også kontrollert 11 internettbutikker, og syv reklamer. Til sammen er nær to tusen lyspærer, vaskemaskiner, støvsugere og fjernsyn kontrollert, se listen over de kontrollerte produktene under.

Kontrollerte produkter Butikk Nettbutikk Reklame Sum
Lyspærer   419    
Vaskemaskiner 185 366 32 583
Støvsugere 149 110 13 272
Fjernsyn 386 226 39 651
Sum 720 1121 84 1925

Det er gjort en rekke funn som viser at energimerkereglene ikke overholdes. Reklame for fjernsyn, støvsugere og andre energirelaterte produkter mangler ofte henvisning til energieffektivitetsklasse, slik regelverket krever. I nettbutikkene ble det kontrollert om produktene viste elektronisk energietikett og produktdatablad, et krav som gjelder for alle nye produktmodeller. Selv om det ikke er snakk om en ny modell kan det være krav om å opplyse om energieffektivitetsklasse og oppgi andre opplysninger om produktenes energibruk i nettbutikkene. Dette ble ikke kontrollert i denne omgang, men kan bli aktuelt å kontrollere i neste runde. 

Se NVEs nyhetssak av 16.5.2017 om resultatet av kontrollene utført i 2016.

Se NVEs nyhetssak av 20.9.2016 om kontrollsamarbeidet.