EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for støvsugere til husholdningsbruk og kommersiell bruk. Kravene omfatter universalstøvsugere (med munnstykker både for teppegulv og harde gulv), støvsugere med munnstykke for harde gulv og støvsugere med munnstykke for teppegulv. Enkelte typer støvsugere er ikke omfattet av kravene.

Forordningene forventes å redusere energiforbruket til støvsugere signifikant. Med mer effektive støvsugere, kan Europa spare 20 TWh med elektrisitet per år innen 2020. Dette tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til husholdningene i Belgia.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners.

Commission Delegated Regulation (EU) No 665/2013 of 3 May 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European parliament and of the Council with regard to the energy labelling of vacuum cleaners.

Økodesignkrav

Kravene på støvsugere er et godt eksempel på en vellykket regulering fra EU som legger vekt på funksjon fremfor effektbruk. Støvopptak og filtrering har hver sine skalaer fra A til G.

Standardiseringen av funksjonstester gjør at forbrukere nå vil kunne velge det produkt som gir best ytelse og ikke bare bruke watt styrken som produsentene historisk har fokusert på. Resultatet er at en får støvsugere med økt ytelse og med mer enn enn en halvering av energiforbruket. 1.september 2014 vil kravet til effektforbruk være 1600 W mens det fra 1. september 2017 reduseres til 900 W samtidig som kravet til støvopptak økes.

 

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

For støvsugere til husholdningsbruk og kommersiell bruk:

 • Maksimalt årlig energiforbruk
 • Maksimal nominell inngangseffekt
 • Minimum støvopptak fra teppegulv og harde gulv
 • Maksimalt støvgjenutslipp
 • Maksimalt lydnivå
 • Minimum holdbarhet for støvsugerslangen (hvis slik finnes)
 • Minimums driftslevetid for motoren
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Industrielle støvsugere er unntatt.

Krav til energimerking

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten skal være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Eksempel på energietikett for universalstøvsugere

Etiketten viser

 • Energieffektivitetsklassen
 • Gjennomsnittlig årlig energiforbruk
 • Støvgjenutslippsklasse
 • Rengjøringsklasse gulvteppe (hvis relevant)
 • Rengjøringsklasse hardt gulv (hvis relevant)
 • Lydnivå

 

Forordninger

Forordning 666/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 665/2013, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledninger fra EU-kommisjonen

Europakommisjonen har publisert flere retningslinjer om forordningene om miljøvennlig utforming og  energimerking for støvsugere.

En produsentveiledning som beskriver hovedelementene i forordningene om miljøvennlig utforming og energimerking for støvsugere.

En veiledning for levetidstesting av støvsugerslange og motor.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Støvsugere - engelsk /