Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Produktgruppe

Status for forordningene

Økodesignforordning 814/2013 er vedtatt i EU.
Energimerkeforordning 812/2013 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Det pågår revisjon av 814/2013 om varmtvannsberedere og 813/2013 om kombikjeler når det gjelder Artikkel 7, om det er hensiktsmessig å ha forskjellige krav for forskjellige energibærere på varmtvannsoppvarming.

Forstudiets hjemmeside
NVE nyhet
NVE innspill til forstudiet

 

Økodesignforordning 813/2013 vedtatt i EU.
Energimerkeforordning 811/2013 er gjennomført i Norge.

Økodesignforordning 2015/1189 og energimerkeforordning 2015/1187 er gjennomført i Norge.

Økodesignforordning 2016/2281 er vedtatt i EU.

 

Økodesignforordning 2015/1188 og energimerkeforordning 2015/1186 er gjennomført i Norge.

Varmeovner for fastbrensel
(lokal romoppvarming)

Økodesignforordning 1185/2015 og energimerkeforordning 1186/2015 er gjennomført i Norge.

Økodesignforordning 1253/2014 og energimerkeforordning 1254/2014 er gjennomført i Norge.

Klimaanlegg og komfortvifter
(inkluderer luft til luft varmepumper)

Økodesignforordning 206/2012 og energimerkeforordning 626/2012 er gjennomført i Norge.

Lenke til Forbrukerrådets luft-luft varmepumpetest fra 2015

 

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.