Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Produktgruppe

Status for forordningene

Økodesignforordning 66/2014 og energimerkeforordning 65/2014 er gjennomført i Norge.

Økodesignforordning 666/2013 og energimerkeforordning 665/2013 er gjennomført i Norge.

Økodesignforordning 1059/2010 og energimerkeforordning 1016/2010 er gjennomført i Norge.

Involver deg!
Forordningene er under revisjon i EU, se EØS-notat
.

 

Økodesignforordning 1015/2010 og energimerkeforordning 1061/2010 er gjennomført i Norge.

Involver deg!
Forordningene er under revisjon i EU, se EØS-notat.

Økodesignforordning 932/2012 og energimerkeforordning 392/2012 er gjennomført i Norge.

Kombinert vaskemaskin/tørketrommel

Forskrift om energimerking av kombi-vaskemaskiner FOR-1998-05-04-463 er gjennomført i Norge. 

Etikett finnes på siden Vaskemaskiner til husholdningsbruk.


Forskriften er under revisjon i EU, se EØS-notat.

Økodesignforordning 643/2010 og energimerkeforordning 1060/2010 er gjennomført i Norge.

Involver deg!
Forordningen er under revisjon, se EØS-notat

Hvitevarer til profesjonelt bruk

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.