Energibruk i Norge

Dette området viser utvikling i bruk av alle energivarer i alle sektorer i Norge. Energivarene kan deles inn i sju hovedgrupper; elektrisitet, fjernvarme, olje, kull, gass, bioenergi og bensin/diesel.

Se mer om energibruk her. 

Økodesign og energimerking av produkter

Økodesign- og energimerkedirektivene er to virkemidler som er initiert av EU og har til hensikt å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energivennlige produktet på markedet.

Gå til hovedsiden for økodesign og energimerking av produkter her.

Energimerking av bolig og bygg

Energimerket viser en bolig eller bygnings energitilstand gjennom en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Plikten til energimerking ligger på eieren. Merket skal brukes ved salg og utleie og for store yrkesbygg skal det henge synlig for brukerne.

I bygninger med klimaanlegg, og varmeanlegg basert på olje og gass, er det også plikt til regelmessig energivurdering av anlegget.

Se mer om ordningen her.