Resultater av varmepumpekontroll i 2020 - NVE

NVE har kontrollert økodesignkrav hos fem luft-luft-varmepumper gjennom dokumentkontroller. To av varmepumpene hadde avvik i samsvarserklæringen 

Stort sparepotensial
Det er et stort energisparepotensial for varmepumper. Luft-luft-varmepumper er svært utbredt i Norge, og det er fortsatt store salgstall for dette produktet som også forventes å vedvare. Det er derfor et viktig produktområde å kontrollere. 
 

NVE har kontrollert økodesignkrav hos fem luft-luft-varmepumperDet ble gjort gjennom dokumentkontroller. Vi fant avvik for to av varmepumpene, og har fulgt opp for å få samsvarserklæringer utført på en riktig måte. Alle avvik er nå rettet 

Mer informasjon om påkrevd dokumentasjon er nødvendig
NVE opplever at det er mange misforståelser og lite kunnskap hos enkelte aktører om hva slags dokumentasjon som er påkrevd for å kunne omsette slike produkter. Vi vil derfor jobbe med å få ut mer informasjon om dette til aktørene og fortsette tilsynet knyttet til dokumentkontroller.  

Etterspurt dokumentasjon: Samsvarserklæringer og samsvarsvurdering
Dokumentasjonen vi har etterspurt i kontrollen er
samsvarserklæringer og samsvarsvurdering. Samsvarserklæringen er et dokument hvor den ansvarlige erklærer at produktet er i samsvar med relevante regelverk. Samsvarsvurderingen skal vise til teknisk dokumentasjon som igjen skal vise at de har vurdert produktet opp mot kravene som gjelder. Det er krav til hvilke opplysninger som skal vises, og at dette skal være offentlig tilgjengelig.  

Hva er økodesign og energimerking?
Økodesign s
tiller krav til at produktene skal være mer energieffektive og miljøvennlige, og det er forbudt å bringe i omsetning de produktene som ikke tilfredsstiller kravene. Energimerkingen gir forbrukeren mulighet til å velge de produktene som er mest energieffektive. 

 

Les mer om NVEs tilsynsarbeid her.