Ingen avvik for varmepumpe-importører - NVE

NVE har kontrollert om varmepumper som selges i Norge følger regelverket i økodesignforskriften. Vi har et utvalg importører, og kontrollert om produktene er vurdert opp mot de standardene og direktivene som gjelder for varmepumper.

Importører er ofte ansvarlige for å legge fram dokumentasjon

Høsten 2018 ba NVE sju importører av luft-til-luft-varmepumper om å sende inn dokumentasjon på at de følger regelverket som gjelder økodesign. Gjennom en samsvarserklæring får vi dokumentasjon på at de har vurdert varmepumpene opp mot de aktuelle standardene og direktivene. Det er produsentene som skal lage denne dokumentasjonen, men de som tar produktet inn på markedet i EU/EØS må kunne legge fram dokumentasjonen. Ofte er det importører som tar inn produkter inn til EU/EØS, og er dermed ansvarlig.

Kravene til samsvarserklæring

Kravene til samsvarserklæring er listet i økodesignforskriften. En samsvarserklæring skal inneholde navn og adresse på den ansvarlige i tillegg til en beskrivelse av modellen. Dersom relevant skal den også inneholde en henvisning til anvendte harmoniserte standarder, andre relevante standarder og tekniske spesifikasjoner eller annet relevant regelverk. Erklæringen må være undertegnet av den ansvarlige for å være gyldig.

Ingen avvik

Alle de sju samsvarserklæringene hadde henvisning til korrekt økodesignforordning. For luft-luft varmepumper er dette Klimaanlegg og komfortvifter, 206/2012. Kravene til å ha korrekt samsvarserklæring ble vurdert til å være oppfylt for alle de sju importørene.

NVE kommer til å ha fokus på kontroll av kravene i økodesignforskriften i fremtiden. I tillegg til krav til samsvarserklæring kontrollerer også NVE blant annet samsvarsvurderinger og CE-merket. Det er i dag 27 produktspesifikke forordninger knyttet til økodesignforskriften.

Hva er økodesign og energimerking?

Økodesign stiller krav til at produktene skal være mer energieffektive og miljøvennlige, og det er forbudt å selge de som ikke tilfredsstiller kravene. Energimerkingen gir forbrukeren mulighet til å velge de produktene som er mest energieffektive.

 

Les mer om NVEs tilsynsarbeid her.