Produktområdet oppvarming, ventilasjon og inneklima - NVE

Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Produktgruppe

Status for forordningene

Økodesignforordning 814/2013 er enda ikke gjennomført i Norge. Det betyr at økodesignkravene ikke gjelder i Norge. Det er uvisst når forordningen vil kunne gjennomføres i Norge.
Energimerkeforordning 812/2013 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av energimerkeforordning 812/2013 og økodesignforordning 814/2013 som skal pågå i perioden juni 2017- januar 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside
NVE-nyhet
EØS-notat 

 

Work shop 9 March 2021 -  Value of flexibility from electrical storage water heaters 

Presentations:

Programme&Introduction, NVE

Value of Flexibility from Electrical Storage Water Heaters, Thema Consulting Group

Regulatory challenges for ESWH flexibility, Fortum Spring

Is the market mature for large scale roll out of ESWH flexibility? Voltalis

Opportunities for aggregated flexibility in Norway – a TSO perspective, Statnett

Can we see the use of ESWH flexibility at DSO level in Norway? Elvia

 

Webinar 4 May 2021 - Value of flexibility from electrical storage water heaters

Programme & Introduction, NVE

Value of Flexibility from Electrical Storage Water Heaters (ESWH), Thema Consulting Group

Is the market mature for large scale roll out of ESWH flexibility? Voltalis

Opportunities for aggregated flexibility in Norway – a TSO perspective, Statnett

Can we see the use of ESWH flexibility at DSO level in Norway? Ringerikskraft

Økodesignforordning 813/2013 og energimerkeforordning 811/2013 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av energimerkeforordning 811/2013 og økodesignforordning 813/2013 som skal pågå i perioden juni 2017- januar 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside
NVE-nyhet
EØS-notat

Økodesignforordning 2015/1189 og energimerkeforordning 2015/1187 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie for vurdering av tredjemannssertifisering av varmeovner og kjeler som fyres med fastbrensel. studien pågår i perioden november 2017-  april 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside

NVE-nyhet

EØS-notat

Økodesignforordning 2016/2281 er gjennomført i Norge. 

Økodesignforordning 2015/1188 og energimerkeforordning 2015/1186 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av økodesignforordning 2015/1188 som skal pågå i perioden oktober 2017- januar 2019.

 

NVE-nyhet

EØS-notat

Varmeovner for fastbrensel
(lokal romoppvarming)

Økodesignforordning 2015/1185 og energimerkeforordning 2015/1186 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie for vurdering av tredjemannssertifisering av varmeovner og kjeler som fyres med fastbrensel. studien pågår i perioden november 2017-  april 2019.

Revisjonsstudiens hjemmeside

NVE-nyhet

EØS-notat

Økodesignforordning 1253/2014 og energimerkeforordning 1254/2014 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av økodesignforordning 1253/2014 og energimerkeforordning 1254/2014 som skal pågå fra februar 2019 og avsluttes tidlig i 2020.

Revisjonsstudiens hjemmeside

NVE-nyhet

EØS-notat

 

Klimaanlegg og komfortvifter
(inkluderer luft til luft varmepumper)

Økodesignforordning 206/2012 og energimerkeforordning 626/2012 er gjennomført i Norge.

Lenke til Forbrukerrådets luft-luft varmepumpetest fra 2015

18.04.2017: Kommisjonen har startet en revisjonsstudie for forordningene som vil pågå i perioden februar 2017- juli 2018. Les mer om studien og meld deg som interessent her

Les EØS faktanotat

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Anton Jayanand Eliston,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk / norsk (UO)

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.