Produktområdet motorer, pumper og industriutstyr - NVE

Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Produktgruppe

Status for forordningene

Økodesignforordning 2019/1781 er gjennomført i Norge.

Økodesignforordning 640/2009 og endringsforordning 4/2014 er gjennomført i Norge.

EØS-notat

Sirkulasjonspumper

 

 

 

Vannpumper

Rentvannspumper og avløpspumper

Økodesignforordning 641/2009 og endringsforordning 622/2012 om sirkulasjonspumper er gjennomført i Norge.

Forordningen er under revisjon. 
Involver deg! EØS-notatbasen

Se hjemmeside for studien  

Økodesignforordning 547/2012 om vannpumper er gjennomført i Norge.
Forordningen er under revisjon. Involver deg!
EØS-notat

Rentvannspumper og avløpspumper
Regelverksutforming pågår under samme prosess som revisjonen av 547/2012. 
Involver deg! Se EUs studie-nettside

Kjølekonteinere

Involver deg! Kommisjonen har startet en kravforberedende studie som pågår i perioden 2019-2021.

Studiens hjemmeside hvor du kan registrere deg som interessent.

NVE-nyhet

EØS-notat

Økodesignforordning 327/2011 er gjennomført i Norge.

Det pågår revisjon av forordningen i EU.
Involver deg! EØS-notatbasen.

Økodesignforordning 2019/1783, som endrer 548/2014, er gjennomført i Norge

Økodesignforordning 548/2014 er gjennomført i Norge.

EØS-notat

Spesialmotorer

Se Elektriske motorer og forordning (EU) 2019/1781 om elektriske motorer og turtallsregulatorer

Forstudie på spesialmotorer gjennomført
 EØS-notat

 Kompressorer

Regelverksutforming pågår.
Involver deg! 
EØS-notat
Studiets hjemmeside 

Sveiseutstyr

Økodesignforordning (EU) 2019/1784 er trådt i kraft i EU, men ennå ikke i Norge. 

EØS-notat

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Anton Jayanand Eliston,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk / norsk (UO)

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.