Produktområdet husholdning - NVE

Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Produktgruppe

Status for forordningene

Økodesignforordning 66/2014 og energimerkeforordning 65/2014 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av forordningene som skal pågå i perioden 2019-2020. 

EØS-notat
Revisjonsstudiens hjemmeside

Økodesignforordning 666/2013 er gjennomført i Norge.

Involver deg! Kommisjonen har startet en revisjonsstudie av økodesignforordningen og kravforberedende studie om energimerking, som skal pågå i perioden juli 2017-sommeren 2019.

EØS-notat revisjon økodesign
EØS-notat energimerking

Økodesignforordning 1059/2010 og energimerkeforordning 1016/2010 er gjennomført i Norge.

Reviderte forordninger som har trådt ikraft i EU, men enda ikke i Norge:

Økodesignforordning (EU) 2019/2022            EØS-notat

Energimerkeforordning (EU) 2019/2017    EØS-notat

Økodesignforordning 1015/2010 og energimerkeforordning 1061/2010 er gjennomført i Norge.

Reviderte forordninger som har trådt ikraft i EU, men enda ikke i Norge:

Økodesignforordning (EU) 2019/2023            EØS-notat

Energimerkeforordning (EU) 2019/2014        EØS-notat

Økodesignforordning 932/2012 og energimerkeforordning 392/2012 er gjennomført i Norge.

 

NVE-nyhet

EØS-notat

Kombinert vaskemaskin/tørketrommel

Forskrift om energimerking av kombi-vaskemaskiner FOR-1998-05-04-463 er gjennomført i Norge. 

Etikett finnes på siden Vaskemaskiner til husholdningsbruk.


Forskriften er under revisjon i EU, se EØS-notat.

Økodesignforordning 643/2010 og energimerkeforordning 1060/2010 er gjennomført i Norge.

Reviderte forordninger som har trådt ikraft i EU, men enda ikke i Norge:

Økodesignforordning (EU) 2019/2019            EØS-notat

Energimerkeforordning (EU) 2019/2016         EØS-notat

Hvitevarer til profesjonelt bruk

Høytrykksrengjørings-apparater

Elektriske vannkokere

Lenke til registrering av interessenter til den kravforberedende studien.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Anton Jayanand Eliston,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk / norsk (UO)

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.