Produktområdet bygningsprodukter - NVE

Denne siden gir oversikt over produkter innen dette området hvor økodesign- og/eller energimerkekrav er vedtatt eller under utforming.

Produktgruppe

Status for forordningene

Innendørs strømkabler

Det forberedende studiet er avsluttet.
Det anbefales ikke at man går videre med
regelverksutforming på dette området.
EØS-notat

Vindusprodukter

Regelverksutforming pågår.
Involver deg! EØS-notat

Vannarmatur (tappekraner og dusjhoder)

Regelverksutforming pågår.
Involver deg! EØS-notat

Heiser

Kravforberedende studie pågår (september 2017-sommer 2019). Involver deg i studien!

NVE-nyhet

EØS-notat

Solcellepaneler og omformere (PV)

Kravforberedende studie pågår 2017-2019.

Involver deg i studien!

NVE-nyhet

EØS-notat

Håndtørkere

Kravforberedende studie pågår og ferdigstilles i mars 2020.

Involver deg. Studiens nettside

NVE-nyhet 

EØS-notat

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Anton Jayanand Eliston,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk / norsk (UO)

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.