Tre nye forordninger tatt inn i EØS-avtalen - NVE

Den 5. februar besluttet EØS-komiteen å innlemme følgende forordninger i EØS-avtalen: Energimerkeforordning 518/2014 om merking på internett, økodesignforordning 2015/1185 om varmeovner fyrt med fastbrensel (inkludert vedovner) og økodesignforordning 2015/1189 om kjeler for fastbrensel.

De tre forordningene vil gjennomføres i Norge i nær fremtid gjennom vedtak om endring av energimerkeforskriften for produkter og økodesignforskriften.

Se mer på følgende sider:
Merking på internett
Varmeovner for fastbrensel
Kjeler for fastbrensel

Se nyhet fra EØS-komiteens møte på EFTA-sekretariatets hjemmeside.

Våren 2016 vil EØS-komiteen ha møter på følgende datoer: 18. mars, 29. april og 3. juni. Hvis du i forkant av møtet vil vite om relevante forordninger skal behandles, kan du følge med på saklisten her