PÅMINNELSE! NVE inviterer til tre informasjonsmøter i juni om nytt økodesign regelverk - NVE

Informasjonsmøtene finner sted hos NVE den 2. juni og 14. juni og handler om gjeldende økodesign- og/eller energimerkekrav til krafttransformatorer, kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere og belysning

Den 2. juni kl 10-13.00 avholder NVE informasjonsmøte om økodesignkrav til krafttransformatorer
Program og påmelding   (påmeldingsfrist utsatt ti onsdag 1. juni)

Informasjonsbrev til Nettselkaper vedrørende økodesignkrav på transformatorer

Den 14. juni kl 10-1230 avholder NVE informasjonsmøte om økodesign- og energimerkekrav til kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere
Program og påmelding

 

Den 14. juni kl 1300-1600 inviterer NVE til informasjonsmøte på belsyning.
Ønsker du mer informasjon om dagens regelverk eller ønsker å vite hva slags endringer EU Kommisjonen har på gang, så er dette en god anleding til å få en oppdatering.
Program og påmelding 

 

Møtedeltagerne oppfordres til å lese gjennom forordningene på forhånd og notere seg spørsmål de måtte ha. Spørsmålene kan gjerne sendes til NVE senest en uke før møtet. Spørsmål kan sendes til:

Krafttransformatorer: knk@nve.no

Kjøl-frys: khf@nve.no

Belysning: bes@nve.no