Oppstart av økodesign revisjonsstudie - stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter - NVE

Kommisjonen har igangsatt en revisjonsstudie av økodesignforordningen og energimerkeforordningen for stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter. Studien avsluttes ved årsskiftet 2020/2021. To tekniske arbeidsgruppemøter er planlagt til henholdsvis februar 2020 og september 2020. Interessenter bes registrere seg på hjemmesiden for studien.   

Studien er en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse av produktgruppens utbredelse og bruk i Europa og den skal avdekke potensial for reduksjon i miljøbelastninger. Studien vil følge normal prosedyre under metodikken for gjennomføring av økodesign kravforberedende studier, MEErP (Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products). 

De to forordningene som skal gjennomgås i studien, er gjennomført i Norge ved økodesignforskriften og energiemerkeforskriften for produkter:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 66/2014 av 14. januar 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av steikjeomnar, kokeplater og avtrekkshetter til hushaldsbruk

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 65/2014 av 1. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av steikjeomnar og avtrekkshetter til hushaldsbruk

Les om gjeldende krav og de to gjeldende forordningene på NVEs hjemmeside.

Les om studien og registrer deg som interessent på hjemmesiden for studien.

Kontakt:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no