Økodesign kravforberedende studie startet for kjølekonteinere - NVE

Studien pågår i perioden mars 2019 – mars 2021. Første interessentmøte er planlagt til januar 2020. Studien omfatter kjølekonteinere som kan transporteres på både tog, skip og trailere samt til stasjonær bruk. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter.

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av kjølekonteinere og studien gjennomføres i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet og metodikken MEErP (skroll ned til Support tools for experts).

Kjølekonteinere har integrerte kjøleenheter som krever ekstern strømforsyning enten om bord på et skip gjennom tilkoblingen til skipets strømforsyning eller til en ekstra dieselgenerator; eller på land gjennom tilkoblingen til terminalsystemet eller et generatoraggregat.

På studiens hjemmeside, https://www.eco-refrigerated-containers.eu/, kan du lese mer om studien og registrere deg som interessent for å få tilsendt nyheter om studiens fremdrift og møter.  

Bakgrunn

I dag er det svært få, eller ingen, forordninger som omhandler miljøeffekter fra kjølekonteinere. Den forberedende studien som ledet fram til økodesign arbeidsplan 2016-2019, har identifisert flere miljøeffekter med et betydelig forbedringspotensial. Blant miljøeffektene, er det energibruk som har størst forbedringspotensial. Energieffektiviseringspotensialet i EU er estimert til en årlig primærenergibesparelse på 17 PJ (4,7 TWh) i 2020 og 21 PJ (5,8 TWh) i 2030. Følgende miljøeffekter med et forbedringspotensial er identifisert:   

  • Energibruk
  • Direkte utslipp til luft
  • Bruk av F-gasser
  • Holdbarhet/levetid
  • Vannforbruk (for vannkjølte kondensatorer)
  • Bruk av kritiske råvarer
  • Tilstedeværelse av flammehemmere
  • Tilstedeværelse av myknere (plasticisers)
  • Avhending/kasseringsfase (End-of-life)

Kjølekonteinere er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. NVE oppfordrer norske interessenter til å registrere seg på studiens hjemmeside. 

Kontakter i NVE:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no