Nye økodesignforordninger for elektriske motorer og turtallsregulatorer, eksterne strømkilder, krafttransformatorer og sveiseutstyr i kraft i EU - NVE

Nye økodesignforordninger for fire produktgrupper trådte i kraft i EU 14. november 2019. Produktgruppene er elektriske motorer og turtallsregulatorer, eksterne strømkilder, små, mellomstore og store krafttransformatorer og sveiseutstyr.

Sveiseutstyr har ikke tidligere vært omfattet av økodesignkrav. De tre andre økodesignforordningene reviderer eksisterende økodesignkrav.

  • For elektriske motorer skjerpes kravene til energieffektivitet og informasjon. I tillegg omfattes turtallsregulatorer av krav. 
  • For eksterne strømkilder stilles det krav til informasjon og energieffektivitet.
  • For små, mellomstore og store krafttransformatorer videreføres krav til energieffektivitet.
  • For sveiseutstyr stilles det krav til ressurseffektivitet, informasjon og energieffektivitet.

De nye forordningene kan ha ulike virkningsdatoer for de ulike økodesignkravene.

Første virkningsdato med tilhørende type krav er oppgitt i tabellen nedenfor:

  Virkningsdato Type krav
Elektriske motorer og turtallsregulatorer 1.7.2021 Energieffektivitetskrav, Informasjonskrav
Eksterne strømkilder 1.4.2020 Energieffektivitetskrav, Informasjonskrav
Krafttransformatorer 1.7.2021 opprettholdes Energieffektivitetskrav
Sveiseutstyr 1.1.2021 Ressurseffektivitetskrav, Informasjonskrav

Forordningene vil kunne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i Norge ved endring av økodesignforskriften. Regelverket vil ikke bli gjeldende i Norge før etter at en slik prosess er gjennomført. NVE informerer om at nytt regelverk trer i kraft i EU for å gi norske produsenter mulighet for å tilpasse seg til de nye kravene får virkning i EU.

Les forordningene:

Elektriske motorer og turtallsregulatorer

Commission Regulation (EU) 2019/1781 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for electric motors and variable speed drives pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products and repealing Commission Regulation (EC) No 640/2009

Eksterne strømkilder

Commission Regulation (EU) 2019/1782 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for external power supplies pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009

Små, mellomstore og store krafttransformatorer

Commission Regulation (EU) 2019/1783 of 1 October 2019 amending Regulation (EU) No 548/2014 on implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to small, medium and large power transformers

Sveiseutstyr

Commission Regulation (EU) 2019/1784 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for welding equipment pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council