NVE har gjennomført en spørreundersøkelse om varmepumper - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i juni 2017 en spørreundersøkelse om kjennskap til økodesignregelverket blant importører av varmepumper. Undersøkelsen viser at det er svært manglende kunnskap om hvilke krav som stilles til de ulike aktørene i bransjen. NVE planlegger derfor å holde et informasjonsmøte i desember 2017.

Kilde: Nemko AS

I juni 2017 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til importører av luft-til-luft-varmepumper om kjennskap til krav som stilles i økodesignforskriften. Spørreundersøkelsen ble gjennomført av Nemko AS på vegne NVE. Undersøkelsen ble sendt ut til 53 virksomheter. Av disse svarte 17.

Undersøkelsen viser at det er manglende kunnskap om hvilke krav som gjelder og hvem som er ansvarlig for at kravene er oppfylt. Mange ga uttrykk for at de ønsket informasjon om CE-merking, miljøvennlig utforming av produktene og energimerking. Resultatene tilsier at NVE i enda større grad bør informere om kravene og gjennomføre mer tilsyn med regelverket for økodesign- og energimerking av varmepumper.

NVE planlegger derfor å holde et informasjonsmøte om energimerking og økodesignkrav til varmepumper i desember 2017. Vi vil lage en nyhetssak med informasjon om dette møtet når tidspunktet er avklart. Abonner på vår nyhetstjeneste.

Mer informasjon finner du på våre nettsider:

Generelle krav som følger av økodesign- og energimerkeregelverket
Informasjon om kravene til klimaanlegg og komfortvifter