Kravforberedende studie for batterier startet - NVE

Europakommisjonen har startet en kravforberedende studie om økodesignkrav for oppladbare elektrokjemiske batterier med hovedvekt på «industrielle batterier».

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av batterier gjennomført i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet.

Studien pågår i perioden september 2018- mai 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Det første interessentmøtet finner sted 20. desember 2018 i Brussel.

Studien følger vanlig metodikk, MEErP.

Følg med og registrer deg som interessent i studien