Høring – revisjon av økodesignforordningen for vannpumper (547/2012) og økodesignforordningen for støvsugere (666/2013) samt ny energimerkeforordning for støvsugere - NVE

EU-kommisjonen har sendt ut arbeidsdokumenter og innkalt til møte i Samrådsforum 29. og 30. oktober der arbeidsdokumentene skal diskuteres. Interesserte kan på forespørsel få tilsendt forslagene fra NVE.

Produktene er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktet likevel prioriteres, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Europakommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Eksempel på ny bestemmelse i forslagene til reviderte økodesignforordninger:

Innføring av ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket (Circumvention).

Vannpumper:

Økodesignkrav

Det foreslås at kravene i forslaget til revidert økodesignforordning for vannpumper og vannpumpeenheter skal få virkning fra 01.01.2022 og at eksisterende forordning 547/2012 oppheves fra samme dato.

Støvsugere:

Økodesignkrav

Det foreslås at kravene i forslaget til revidert økodesignforordning for støvsugere skal få virkning fra 1. mars 2023, men artikkel 6 om omgåelse av regelverket skal få virkning fra den dato forordningen trer i kraft. Det foreslås at eksisterende forordning 666/2013 oppheves fra 28. februar 2023.

Energimerkekrav

Det foreslås at kravene til energimerking for støvsugere skal får virkning fra 1. mars 2023.

De utsendte arbeidsdokumentene (forslag til reviderte forordninger):

Vannpumper:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for water pumps and water pump units pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, repealing Commission Regulation (EU) No 547/2012

Støvsugere:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for vacuum cleaners pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) 666/2013

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of vacuum cleaners

Forslaget til nye forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Frist for innspill til NVE om vannpumper: 15. oktober

Frist for innspill til NVE om støvsugere: 16. oktober

Innspill kan sendes til isni@nve.no med kopi til khf@nve.no