Høring – reviderte økodesignkrav til elektriske motorer og økodesignkrav til sveiseutstyr - NVE

Europakommisjonen har lagt fram forslag til reviderte økodesignkrav for elektriske motorer og turtallsregulatorer og forslag til økodesignkrav for sveiseutstyr. Forslagene skal behandles i forskriftskomiteen i Brussel den 14. januar for motorer og den 28. januar 2019 for sveiseutstyr.

Produktene er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktet likevel prioriteres, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Eksempel på ny bestemmelse i forslag til økodesignforordninger i tiden framover:

  • Innføring av ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket (Circumvention).

Frist for innspill til NVE om motorer: 02.01.2019

Frist for innspill til NVE om sveiseutstyr: 09.01.2019

Forslagene til forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no