Høring: Forslag til økodesignkrav for kompressorer - NVE

EU-kommisjonen har kalt inn til møte i Samrådsforum 11. september for å diskutere utkast til økodesignkrav for luftkompressorer, lavtrykks kompressorer og oljefrie kompressorer. Interesserte kan kontakte NVE for å få tilsendt forslagene til forordninger. Frist for innspill til NVE er 15. august.

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle innspill som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktgruppen likevel prioriteres, ikke vil resultere i en nasjonal kommentar som sendes til Kommisjonen. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. NVE er imidlertid uansett interessert i å motta eventuelle synspunkter på utkastene til forordninger.

Kommisjonens arbeidsdokumenter (forslag til forordninger) som fremlegges for høring, er:

- COMMISSION REGULATION (EU) No …/… implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for compressors for standard air applications

Virkeområdet for den foreslåtte økodesignforordningen er roterende standard luftkompressorer.

Eksempler på forslag til krav:

  • energieffektivitetskrav
  • krav til produktinformasjon
  • ressurseffektivitetskrav
  • bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket

Foreslått virkningsdato er 1. juni 2022. Energieffektivitetskravene strammes inn fra 1. juni 2024.

- COMMISSION REGULATION (EU) No …/… implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for low pressure compressor packages and oil-free compressor packages

Virkeområdet for den foreslåtte økodesignforordningen er lavtrykks kompressorer og oljefrie kompressorer.

Eksempler på forslag til krav:

  • produktinformasjonskrav
  • ressurseffektivitetskrav
  • bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket

Foreslått virkningsdato er 1. juni 2022.

Forslagene til forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte:

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Frist for innspill til NVE er 15. august 2019

Innspill kan sendes til isni@nve.no