Energy Star-avtalen avsluttes 15. november 2018 - NVE

Energy Star-avtalen avsluttes for Norge og de to andre EØS EFTA-landene Island og Liechtenstein den 15. november 2018.

Energy Star-avtalen mellom EU og USA utløp i februar 2018. Norge har vært del av avtalen gjennom EFTA-samarbeidet.

Aktører som registrerte seg i Energy Star-programmet før opphørsdato 15. november 2018 kan fortsatt benytte Energy Star-merket. Tilsynsmyndighetene i de tre EØS EFTA-landene skal avslutte bruken av Energy Star-merkene fra denne dato.

Les mer om Energy Star