Energimerkeforordningen er implementert i norsk rett – lovendringene trer i kraft ila høsten - NVE

Stortinget stemte nylig for lovendringer som gjennomfører EUs energimerkeforordning 2017/1369 i norsk rett. Lovendringene vil tre i kraft i Norge i løpet av høsten.

Gjennomføringen av Energimerkeforordningen i norsk rett betyr blant annet at kravet om å registrere energimerkede produkter i en produktdatabase (EPREL) også vil gjelde for energimerkede produkter som kun skal omsettes i Norge. Kravet vil gjelde i Norge fra den dato lovendringen trer i kraft i løpet av høsten.

Andre endringer som forordningen medfører, er innføringen av en ny energietikettskala, A-G. Den gamle skalaen med A+, A++ og A+++ vil bli faset ut for det enkelte energimerkede produkt etter hvert som kravet om visning av ny etikett i nye produktspesifikke energimerkeforordninger får virkning.

Les mer om den europeiske produktdatabasen for energimerkede produkter, EPREL, på NVEs nettsider.

Les energimerkeforordningen (uoffisiell oversettelse)