Vaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler - NVE

Vaskemaskiner:

Den nye energietiketten for vaskemaskiner

Forskjeller sammenlignet med den gamle etiketten

  • Skala fra A-G i stedet for fra A+++-D.
  • Energiforbruk oppgitt per 100 sykluser.
  • Kapasitet.
  • Vannforbruk per syklus.
  • Støynivå ved sentrifugering, og støyklasse, der A betyr mindre støy enn D.


 

Kombinerte vaskemaskiner og tørketromler:

Den nye energietiketten for kombinerte vaskemaskiner og tørketromler

Forskjeller sammenlignet med den gamle etiketten

  • Energiforbruk oppgitt per 100 sykluser.
  • Kapasitet for vaske-/tørkesyklus og for vaskesyklus.
  • Vannforbruk for vaske-/tørkesyklus og for vaskesyklus.
  • Støynivå for sentrifugering, inkludert støyklasse. A betyr mindre lyd enn D.
  • Varighet for vaske-/tørkesyklus og for vaskesyklus