Nye energietiketter for oppvaskmaskiner - NVE
Den nye energietiketten for oppvaskmaskiner

Forskjeller sammenlignet med den gamle etiketten

  • Skala fra A-G i stedet for fra A+++-D
  • Energiforbruk oppgitt som forbruk i Eco-program 100 sykluser
  • Vannforbruk per syklus i Eco-program
  • Varighet av Eco-programmet
  • Støynivå og støyklasse