Lyskilder - NVE
Den nye energietiketten for lyskilder

Ingen forskjeller sammenliknet med den gamle etiketten, utover at skalaen er justert slik at den nå går fra A-G, og ikke fra A++-E.