Doble energietiketter - NVE

Hvorfor har jeg fått to ulike energietiketter sammen med mitt produkt?

Europakommisjonen og medlemsstatene har besluttet å revidere kravene til energimerkede produkter og endre skalaen slik at det i fremtiden bare vil være én skala fra A til G for alle produktgrupper.

Dette betyr at det i en overgangsfase fra november 2020 til mars 2021 vil være to energietiketter for samme produkt. Den ene energietiketten har den nåværende skalaen (A+++ – D), mens den andre har skalaen som skal gjelde for fremtiden (A – G).

Med de reviderte kravene har enkelte beregningsmetoder blitt endret, noe som betyr at verdiene på den nye energietiketten kan avvike noe fra den nåværende etiketten. Produktet er imidlertid det samme.

Last ned flyveblad om doble energietiketter (PDF, 122 kB)