Merking på internett - spesifikke krav - NVE

Energimerkingsdirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Produkter som er dekket av kravene

Følgende produkter omfattes av den horisontale forordningen om energimerking på internett:

 • Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk (EU) nr. 1059/2010
 • Kjøleskap og frysere til husholdningsbruk (EU) nr. 1060/2010
 • Vaskemaskiner til husholdningsbruk (EU) nr. 1061/2010
 • Fjernsyn (EU) nr. 1062/2010
 • Klimaanlegg (EU) nr. 626/2011
 • Tørketromler til husholdningsbruk (EU) nr. 392/2012
 • Elektriske lamper og lysarmaturer (EU) nr. 874/2010
 • Støvsugere (EU) nr. 665/2013
 • Anlegg til romoppvarming, inkludert kombinasjoner og pakker (EU) nr. 811/2013
 • Varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere, inkludert pakker (EU) nr. 812/2013
 • Stekeovner og avtrekkshetter til husholdningsbruk (EU) nr. 65/2014

For andre energimerkede produkter i henhold til direktiv 2010/30/EU, er kravene til merking på internett tatt med i den produktspesifikke forordningen.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

En elektronisk versjon av energietiketten og databladet må gjøres tilgjengelig for forhandlere som tilbyr produkter for salg, leie eller avbetaling via internett:

 • Den elektroniske etiketten må ha samme format og den samme informasjonen som etiketten som vises på produktet i butikkene.
 • Det elektroniske produktdatabladet må inneholde samme informasjon som databladet som følger med produktet.

Ansvar pålagt forhandlere

Forhandlere som tilbyr produkter for salg, leie eller avbetaling via internett, må vise produktenes energietikett og datablad i nærhet av prisen. Energietiketten og databladet må være store nok til å være synlig og leselig.

 • Etiketten og databladet må kunne vises på all skjermteknologi som brukes for å vise Internett-innhold til brukerne, herunder berøringsskjermer, nettbrett og mobiltelefoner.
 • Energietiketten  og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
 • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
 • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Etiketten og databladet må vises ved første museklikk, overrulling med mus eller utvidelse av berøringsskjermen på bildet.

Hvis etiketten ikke blir vist

I tilfeller der skjermteknologien til brukeren ikke kan gjengi grafikken til energietiketten, skal en alternativ tekst vises på skjermen. Den alternative teksten må være energieffektivitetsklassen til produktet i tilsvarende fontstørrelse som prisen.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Anton Jayanand Eliston,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk / norsk (UO)

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Ett trinn opp

Forordninger

Forordning 518/2014, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)