Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 2015/1094).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde parametrene som er skissert i vedleggene til økodesignforordningen 2015/1095.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1094).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1094).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1094)

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1094/2015).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

Kravene til økodesign omfatter kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og væskekjøleaggregater for prosesskjøling.

Kravene til energimerking omfatter kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk.

 

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Kravene til økodesign omfatter ikke skap og disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer, væskekjøleaggregater for prosesskjøling for høy temperatur og kondenseringsaggregater for høy temperatur.

Det pågår regelverksutforming med sikte på å fastsette egne forordninger om energimerking og miljøvennlig utforming av skap og disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer. Les mer om dette på produktområdet profesjonelle hvitevarer, "Kommersielle kjøle- og fryseapparater".

Når det gjelder væskekjøleaggregater for prosesskjøling for høy temperatur og væskekjølere til luftkondisjonering av bygninger, vil disse produkter inngå i den kommende forordning om luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer. Den vil trolig publiseres i O.J i løpet av våren 2016. Les mer om dette under produktområdet oppvarming, ventilasjon og inneklima.

Kravene til energimerking omfatter ikke skap og disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer. 

 

 

Krav til økodesign

Kravene til miljøvennlig utforming blir implementert som følger:

Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk:

Det er stilt krav til energieffektivitet for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk. Kravene blir implementert i tre trinn 1. juli 2016, 1. januar 2018 og 1. januar 2019. Fra 1. juli 2016, må visse opplysninger være oppført på en offentlig tilgjengelig, gratis nettside og i bruksanvisninger. Dette inkluderer energiforbruk, energieffektivitet (EEI), netto volum, kuldemedium, kuldemediumfylling og potensial for global oppvarming (GWP) for kuldemediet.

Blåsekjølere- og -frysere:

Fra 1. juli 2016 må det være informasjon tilgjengelig om maksimal kapasitet for matvarer, standard temperatursyklus og energiforbruk i kWh/kg for standardsyklusen. Hvis skapet har et integrert kjølesystemet, må kuldemedium, kuldemediumfylling og potensial for global oppvarming (GWP) være oppgitt. For skap beregnet for kobling til et kondenseringsaggregat, må beregnet kuldemedium, kuldemediumfylling og potensial for global oppvarming (GWP) være oppgitt.

Kondenseringsaggregater:

Det er stilt krav til energieffektivitet for kondenseringsaggregater. Kravene blir implementert i to trinn 1. juli 2016 og 1. juli 2018. Kravene er stilt for kondenseringsaggregater for lav temperatur (med en fordampningstemperatur på – 35 °C) og for kondenseringsaggregater for middels temperatur (med en fordampningstemperatur på – 10 °C).

Informasjon om følgende må være tilgjengelig:

 • Den påtenkte fordampningstemperaturen (middels temperatur -10 ° C, lav temperatur -35 ° C)
 • Den nominelle COP ved full last (for en nominell kjølekapasitet lavere enn henholdsvis 5 kW og 2 kW for middels og lav temperatur)

For kondenseringsaggregater med last (for en nominell kjølekapasitet høyere enn henholdsvis 5 kW og 2 kW for middels og lav temperatur), må følgende være tilgjengelig:

 • SEPR-verdi
 • Årlig energiforbruk
 • Nominell kjølekapasitet
 • Nominelt effektopptak
 • COP
 • Testdata for ytterligere tre spesifiserte testpunkter.

Typen kuldemedium må være oppgitt.

Væskekjøleaggregater for prosesskjøling

Det er stilt krav til energieffektivitet for væskekjøleaggregater for prosesskjøling for lav temperatur (kuldemedium («saltlake» til -25 °C) og for væskekjøleaggregater for prosesskjøling for middels temperatur (kjølesaltlake til -8 °C). Kravene blir implementert i to steg 1. juli 2016 og 1. juli 2018.

Sesongeffektivitetsfaktor (SEPR) (årseffektfaktor) er fastsatt for luftavkjølte kjølere og vannavkjølte kjølere og for væskekjøleaggregater for prosesskjøling for lav temperatur og for middels temperatur for de to stegene i implementeringen.

Informasjon om følgende må være tilgjengelig:

 • SEPR-verdi
 • Årlig energiforbruk
 • Nominell kjølekapasitet
 • Nominelt effektopptak
 • EER og testdata for ytterligere tre spesifiserte testpunkter

Typen kuldemedium må være oppgitt.

Krav til energimerking

Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk må ha en EU-energietikett med en skala fra A til G, eller en energietikett med en skala fra A+++ til G som starter 1. juli 2016. Begge etiketter kan brukes fram til 1. juli 2019. Deretter er det bare etiketten med skala fra A+++ til G som gjelder.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Anton Jayanand Eliston,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk / norsk (UO)

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Ett trinn opp

Forordninger

Forordning 2015/1095, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 2015/1094, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)