Økodesign og energimerking av produkter - NVE

Økodesign og energimerking er viktige verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % energieffektivisering innen 2020, et delmål på vei til et nullutslippssamfunn. Økodesignforskriften forbyr omsetting av de minst energieffektive produktene. Energimerking gir forbruker mulighet til å velge de mest energieffektive produktene innen hvert produktområde.

Som produsent, importør, leverandør eller forhandler av energirelaterte produkter må du være oppmerksom på hvilke krav som gjelder for dine produkter.

Nye energietiketter i 2021

Flere produktgrupper får nye energietiketter i 2021. Vi har opprettet en egen side for dette, med informasjon til både forhandlere, leverandører og forbrukere. 

Her finner du vår side om nye energietiketter.

Følgende produktgrupper får ny energietikett i 2021:

  • TV-er og skjermer 
  • Kjøleskap og frysere til husholdningsbruk 
  • Vaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler 
  • Oppvaskmaskiner 
  • Lyskilder

Generelle krav

Det er generelle krav til alle produkter som omfattes av økodesign- og energimerkeforskriftene.

Kravene er avhengig av om du er produsent, importør, leverandør, forhandler eller installatør.

Full oversikt over kravene finnes i økodesign- og energimerkeforskriftene, sammen med den enkelte produktforordning. 

 

Generelle krav til produsenter, importører, leverandører og forhandlere

Definisjoner knyttet til ansvarsroller

Produktområder

Informasjon om energirelaterte produkter som har økodesign- og/eller energimerkekrav knyttet til seg finnes i produktområdene under.
Her finner du informasjon om spesifikke krav, og forslag til nye krav som er under behandling i EU, og som kan bli gjeldende for Norge

Belysning
Husholdning
TV, IT og annen elektronikk
Profesjonelle hvitevarer
Motorer, pumper og industriprodukter
Oppvarming, ventilasjon og inneklima
Bygningsprodukter
Horisontale områder inkl. arbeidsplan 2016-2019 

Energy Star - Frivillig merking av kontorutstyr

Tilsyn med produkt- og merkekravene

NVE fører tilsyn med at økodesign- og energimerkekravene overholdes.

Produkter som ikke oppfyller økodesignkravene og kravene om energimerking, kan ikke omsettes i EØS-området. NVE kan pålegge retting eller fatte vedtak om omsetningsforbud dersom det avdekkes ulovlige produkter eller produkter med uriktig merking.
.

Mer informasjon

Her kan du finne mer informasjon om økodesign- og energimerkeregelverket, prosessen for  regelverksutforming i EU og annet.

Blant annet kan du få svar på følgende spørsmål:

Hva er økodesign og energimerke?
Hvordan er regelverksprosessen i EU og Norge?
Hva er en samsvarserklæring?
Hvilke produkter prioriterer NVE?

Produktdatabasen EPREL for energimerkede produkter

Den nye energimerkeforordningen som trådte i kraft i EU i august 2017, etablerer en database for produkter omfattet av energimerkekrav, the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL).

Forordningen stiller en rekke krav til leverandører for registrering av energimerkede produkter i databasen.

Databasen skal blant annet forenkle myndighetenes tilsynsarbeid og gi forbrukere tilgang til produktdata og produktenes energietikett.

Se denne informative filmen om hvor effektivt energimerking er, og energimerkingens historie: