Publisert 05.12.2018 , sist oppdatert 20.02.2023

Produktdatabasen EPREL for energimerkede produkter

Fra 1. januar 2019 må leverandører registrere visse opplysninger om nye modeller i produktdatabasen EPREL før de bringes i omsetning. Dette kravet følger av den nye rammeforordningen for energimerking av produkter, forordning (EU) 2017/1369, som trådte i kraft i EU i august 2017. Rammeforordningen erstatter rammedirektivet om energimerking av produkter, 2010/30/EU.

Kravet om registrering gjelder bare produkter som leverandøren plikter å forsyne med energietikett. Alle første enheter av en produktmodell brakt i omsetning f.o.m. 1.8.2017 skal registreres. Fristen for å registrere enhetene bragt i omsetning mellom 1.8.2017 og 1.1.2019 er 30. juni 2019. Enheter som skal bringes i omsetning fom 1.1.2019 skal registreres fortløpende på forhånd. Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017.

1. oktober 2020 ble EUs rammeforordning for energimerking av produkter norsk lov. Ettersom fristene i energimerkeforordningen er passert når forordningen trådte i kraft i Norge, gjelder ikrafttredelsesdatoen for vedtaket som ny frist. Det betyr at alle plikter og forbud som følger av energimerkeforordningen, må etterleves fra 1. oktober 2020. Dette gjelder også om produktet bare skal bringes i omsetning i Norge.

Nøkkelinformasjon

 • Databasen består av en offentlig del og en etterlevelsesdel, samt en nettportal som gir adgang til de to delene. 
 • Ingen opplysninger, uansett om de faller inn under den offentlige delen eller etterlevelsesdelen, er synlige for utenforstående før "dato for tilgjengeliggjøring på markedet".
 • Etterlevelsesdelen av databasen vil kun være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene og Europakommisjonen.
 • Leverandører må legge inn produktopplysninger i den offentlige delen og i etterlevelsesdelen av EPREL før produktene gjøres tilgjengelige på markedet.
 • For den offentlige delen må du legge inn opplysningene som definerer deg og ditt produkt, for eksempel navn, modellidentifikasjon, energietiketten og produktdatabladet.
 • For etterlevelsesdelen er det all teknisk dokumentasjon som er påkrevd – For eksempel generell beskrivelse av modellen og de målte tekniske parameterne.
 • Leverandøren skal se til at informasjonen er oppdatert og lagret i etterlevelsesdelen i produktdatabasen i 15 år etter at den siste enheten av en modell ble brakt i omsetning. I produktdatabasen skal det også oppgis siste dato for når er produkt ble brakt i omsetning, hvis dette er kjent.

Slik bruker du EPREL

Databasen EPREL finner du her. For å logge deg inn i databasen, må du opprette en brukerkonto, EU-login. Det kan du gjøre via denne lenken: EU Login. Veiledning for registrering i databasen EPREL finner du her. Du må være logget inn for å få tilgang. 

Når du har opprettet en brukerkonto, kan du registrere selskapet ditt. Når du er logget inn i EPREL, kan du registrere den påkrevde informasjonen for ditt produkt. Europakommisjonen opplyser om at databasen har et høyt sikkerhetsnivå. Det skal derfor være trygt å legge inn sensitiv informasjon.  

EU-kommisjonen har opprettet en egen EPREL-hjelpetjeneste som svarer på spørsmål om databasen: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu.

Dersom du ønsker å teste ut databasen før du starter registreringen av produkter i EPREL, kan du fortsatt benytte testversjonen til dette. Den finner du her: EPREL Compliance website - Acceptance

QR-kode gir tilgang til den offentlige delen av EPREL

Ved å scanne QR-koden som befinner seg på de nye energietikettene, får man tilgang til offentlig informasjon om det aktuelle produktet fra den offentlige delen av databasen. Du vil da få opp informasjon om blant annet produkters energiklasse og produktdatabladet til de produktgruppene som har fått nye energietiketter. Noen produktgrupper fikk nye energietiketter i 2021. Etter hvert vil andre produktgrupper komme til. 

Kontakt

Produktdatabasen har flere formål:

 • å forenkle myndighetenes tilsynsarbeid
 • å gi forbrukere tilgang til produktdata og produktenes energietikett
 • gi Europakommisjonen oppdatert informasjon om produkters energieffektivitet for revidering av energietiketter
 • å legge til rette for nedlastning av produktdatablad og energietikett dersom forhandleren mister dem. (Databasen endrer ikke på leverandørenes forpliktelse til å levere produkter med datablad og energietikett)