Publisert 01.06.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Plikter for installatører og entreprenører

Denne siden gir en veiledning til hvilke generelle plikter som følger av økodesign- og/eller energimerkeregelverket. Pliktene er knyttet til din rolle som installatør eller entreprenør. For mer informasjon om rollene, se vår side med definisjoner av de ulike ansvarsrollene. For detaljert informasjon om hvilke plikter som gjelder for hvert enkelt produkt, se vår side med produktspesifikke regelverk.

Dersom du som installatør eller entreprenør setter sammen pakker av produkter selv og selger dem til sluttbruker, vil du overta ansvaret for energimerking til leverandør eller forhandler. Dette gjelder i særlig grad for anlegg for rom- og/eller tappevannsoppvarming. Se de produktspesifikke forordningene for detaljer. De finner du på vår side med oversikt over regelverk.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere.

Produkter som integreres i et annet produkt

Dersom du integrerer et produkt (komponent) i et annet produkt (sluttprodukt) har du ansvar for å påse at sluttproduktet er i tråd med gjeldende regelverk. Dette gjelder om du har produsert produktet selv, eller brakt det i omsetning under ditt eget navn eller varemerke.