Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.12.2018 , sist oppdatert 17.06.2021

Produktdatabasen EPREL er lansert

Europakommisjonen lanserte produktdatabasen for energimerkede produkter, EPREL, fredag 14. desember.

Du finner databasen her

Dette betyr at leverandører (produsenter og importører) som ønsker å importere energimerkede produkter til EU-markedet nå kan starte registrering av produktmodeller i databasen i henhold til kravene.

Merk at kravet om å registrere energimerkede produkter i databasen inntil videre ikke gjelder for produkter som skal omsettes kun i Norge, da Norge ikke har tatt energimerkeforordningen. Når Norge eventuelt har tatt forordningen, er man forpliktet til å registrere produktene i databasen.

Viktige datoer:  

• 1. januar 2019: Der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019, må informasjonen registreres i databasen før modellen bringes i omsetning.

• April 2019: Informasjonen i databasen blir synlig for tilsynsmyndigheter og forbrukere tidligst i april 2019.

• 30. juni 2019: Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019.

• 1. august 2017: Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017.

Les mer om produktdatabasen EPREL

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no