Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.02.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Presentasjoner fra NVEs årlige statusmøte om arbeidet på økodesign og energimerking for produkter 13. februar 2020

NVE har som målsetning å avholde årlige statusmøter for å orientere om vårt arbeid innenfor økodesign og energimerking for produkter. Målgruppen for møtet er bransjeorganisasjoner, produsenter, importører, forhandlere, konsulenter, NGO-ere, relevante myndigheter og andre interessenter. Program for møtet 13. februar er nå klart, men vi tar forbehold om mulige endringer. 

Program

Registrering fra kl. 11.30

12.00 – 12.05 Velkommen med innledning

12.05 – 12.25 Innføring i regelverket og enkelte problemstillinger

12.25 – 12.40 Status gjennomføring av den nye rammeforordningen for energimerking i Norge, ny energietikett

12.40 – 12.50 EUs produktdatabase for energimerkede produkter (EPREL)

12.50 – 12.55 Beinstrekk

12.55 – 13.35 EUs regelverksutvikling

 • Status 2019
  • NVEs deltagelse i prioriterte regelverksprosesser
   • Varmeovner, varmtvannsberedere og anlegg til romoppvarming, klimaanlegg (luft-luft varmepumper), PV, BACS, smarte apparater, batterier, ventilasjonsaggregater

 • Utsikter for 2020
  • Nye produktforordninger i kraft i EU/på høring i Norge
  • NVEs deltagelse i prioriterte regelverksprosesser
   • Varmeovner, varmtvannsberedere og anlegg til romoppvarming, klimaanlegg (luft-luft varmepumper), PV, BACS, smarte apparater, batterier, ventilasjonsaggregater
 • Kommende revisjon av MEErP (metodikken for gjennomføring av kravforberedende studier), og ny økodesign arbeidsplan 2020-2024


13.35 – 13.55 Offentlige anskaffelser og økodesign og energimerking - Digitaliserings-                                                                                                                                      direktoratet

13.55 – 14.20 Spørsmål/kommentarer, pause med kaffe og bakverk

14.20 – 14.40 Tilsyn med forskriftene

 • Status for produkttilsyn – energimerking og økodesign
 • Energimerkeforskriften og økodesignforskriftens formål og hva NVE fører tilsyn med
 • Resultatene fra tilsynskontrollene i 2019 og tilsynsgruppens planer for 2020
 • Spørsmål fra publikum

14.40 – 14.50 Nordisk samarbeid – NORDSYN

 • Informasjons-, tilsyns- og regelverkssamarbeid
 • Prosjekter i nordisk regi
 • Spørsmål fra publikum

14.50 – 15.00 Avsluttende kommentarer/spørsmål

Send gjerne inn spørsmål i forkant.

Spørsmål kan sendes til isni@nve.no

Påmeldingsfrist mandag 10. februar. Lenke til påmelding her og i høyremenyen

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no