Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.05.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Økodesign kravforberedende studie for smarttelefoner, mobiltelefoner og nettbrett er startet

Studien pågår i perioden april 2020-2. februar 2021. Første interessentmøte er planlagt 13. juli 2020. Studien omfatter smarttelefoner, mobiltelefoner (inkludert trådløse fasttelefoner) og nettbrett. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter.

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av smarttelefoner, mobiltelefoner (inkludert trådløse fasttelefoner) og nettbrett. Studien gjennomføres i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet og metodikken MEErP (skroll ned til Support tools for experts).

På studiens hjemmeside, https://www.ecosmartphones.info/, kan du lese mer om studien og registrere deg som interessent for å få tilsendt nyheter om studiens fremdrift og møter.

Bakgrunn

EU-kommisjonen har lansert den kravforberedende studien for mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett for å vurdere muligheten for å foreslå økodesign- og/eller energimerkekrav for disse produktgruppene. Studien skal også undersøke mer i detalj potensialet for miljømessige forbedringer, særlig når det gjelder aspekter knyttet til den sirkulære økonomien og materialeffektivitet. Den skal også utgjøre grunnlaget for identifiseringen av mulige politikktiltak.

En fersk studie utarbeidet av DG JRC (Joint Research Centre) beskriver bruken av en spesifikk metodikk for å vurdere materialeffektivitetsaspekter for smarttelefoner, med sikte på å sette sammen en liste over mulige handlinger for å forbedre ytelsen deres når det gjelder for eksempel holdbarhet, reparerbarhet, oppgraderbarhet, materialbruk og resirkulerbarhet. Som sådan, utgjør denne studien et grunnlag for den kravforberedende studien.

Mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. NVE oppfordrer norske interessenter til å registrere seg på studiens hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no