Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.08.2019 , sist oppdatert 17.06.2021

Høring – revisjon av økodesign- og energimerkeforordningen for luft-luft varmepumper (nr. 206/2012 og 626/2011) og økodesignforordningen for varmeovner (nr. 2015/1188).

Frist for kommentarer til NVE er 14. august. EU-kommisjonen har sendt ut arbeidsdokumenter samt innkalt til møte i Samrådsforum den 9. og 10. september der arbeidsdokumentene skal diskuteres. Kommisjonen har også sendt ut et diskusjonsnotat om en mulig sammenslåing av energimerkeforordningene for henholdsvis luft-luft varmepumper og varmeovner. Interesserte kan på forespørsel få tilsendt dokumentene og spille inn sine synspunkter til NVE. 

Klimaanlegg, nærmere bestemt luft-luft varmepumper, og varmeovner fyrt med elektrisitet, er blant NVEs prioriterte produktgrupper. De aktuelle forordninger som er under revisjon er følgende: 

  • Økodesignforordning nr. 206/2012 for klimaanlegg og komfortvifter
  • Økodesignforordning nr. 2015/1188 for varmeovner (fyrt med el, gass og flytende brensel)
  • Energimerkeforordning nr. 626/2011 for klimaanlegg og komfortvifter

De tre forordningene er inntatt i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. 

Kommisjonens arbeidsdokumenter (forslag til reviderte forordninger) som fremlegges for høring er:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX on amending Regulation (EU) 2015/1188 with regards to the ecodesign requirements for local space heaters (økodesign)

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for air-to-air air conditioners, air-to-air air heat pumps and comfort fans pursuant to implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation No 206/2012 with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans (økodesign)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of air-to-air air conditioners, air-to-air heat pumps and comfort fans repealing Regulation (EU) No 626/2011 with regard to energy labelling of air conditioners (energimerking)

Discussion paper: Should the consumer be able to compare the energy efficiencies of local space heaters ≤ 50 kW and air-to-air heat pumps ≤ 12 kW by means of the energy label?

 

Forslagene til reviderte forordninger samt diskusjonsnotatet kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no /William Rode, wro@nve.no

Frist for innspill til NVE er 14. august 2019

Innspill kan sendes til khf@nve.no med kopi til wro@nve.no