Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2021 , sist oppdatert 02.11.2021

Samrådsforummøte om bygningsautomatisering, styring, regulering og kontroll 15. november 2021 (BACS)

EU-kommisjonen har invitert til møte i Samrådsforum 15. november 2021 om den kravforberedende studien om bygningsautomatisering, styring, regulering og kontroll (BACS). 

I møtet vil sluttrapporten til den kravforberedende studien og anbefalingene fra konsulenten bli diskutert.
Det foreligger ikke forslag til økodesign- eller energimerkeforordninger til møtet.

Les studiens sluttrapport og vedlegg

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no