Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.10.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Revisjon av økodesignmetodikken MEErP

EU-kommisjonen har igangsatt en studie som skal danne grunnlag for en revisjon av metoden, Methodology for Ecodesign of Energy-related Products (MEErP), for gjennomføring av kravforberedende studier under økodesigndirektivet. Studien har en egen hjemmeside  hvor interessenter kan registrere seg for å følge arbeidet. Første interessentmøte arrangeres som et webinar 12. november.

Studien er inndelt i fem oppgaver, eller «tasks», og har blant annet som formål å:

  • Oppdatere vurderingsmetoder og data som brukes i analysene utført under de ulike tasks i studien
  • Forbedre MEErPs evne til å takle materialeffektivitetsaspekter
  • Foreslå endringer i MEErP for å takle miljøaspekter i en bredere forstand enn i dag, f.eks. ved å bruke produkters miljøfotavtrykk og / eller økologisk profil

Kort beskrivelse av de ulike tasks:

Task 1: Oppdatering av EcoReport-verktøyet. Verktøyet er et regneark som benyttes til å gjennomføre livssyklusanalyser (LCA) for produktene.

Task 2: Mer systematisk inkludering av materialeffektivitets-, miljø- og økologiske profilaspekter i designalternativene og i LLCC-kurven

Task 3: Mer systematisk inkludering av samfunnets livssykluskostnader

Task 4: Mer raffinert evaluering av de økonomiske konsekvensene i oppgave 7

Task 5: Andre oppdateringer og integrasjoner.

Les mer om de ulike tasks her.

Gå til studiens hjemmeside for å registrere deg som interessent.

Påmelding til webinaret 12. november kl 10:00-12:30

Etter at du har registrert deg som interessent på studiens hjemmeside, kan du sende din påmelding til denne adressen: JRC-MEERP@ec.europa.eu 

 

Kontakt: Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no