Publisert 26.04.2023 , sist oppdatert 07.06.2023

Kommentarer ønskes til forslag til revidert økodesignforordning for varmeovner (2015/1188)

EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til revidert økodesignforordning for varmeovner. Utkastet skal behandles i økodesign forskriftskomite den 30.5.  Interessenter inviteres til å sende innspill til NVE innen 15. mai.

Gjeldende økodesignforordning for varmeovner ((EU) 2015/1188) er under revisjon. Varmeovner er  prioritert av NVE. Dette betyr at NVE normalt deltar i møter og sender inn norske posisjoner til Kommisjonen dersom det er grunnlag for det. NVE er interessert i innspill fra norske interessenter.

Les forslaget (pdf):

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council as regards ecodesign requirements for local space heaters and repealing Regulation (EU) 2015/1188

ANNEXES to the COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council as regards ecodesign requirements for local space heaters and repealing Regulation (EU) 2015/1188

Kommentarer kan sendes innen 15. mai til: Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no med kopi til William Rode, wro@nve.no